วันเสาร์, 04 กุมภาพันธ์ 2566

HeadWeb01

king1016

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลเผยแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

ความพึงพอใจ

กรอกสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 กรอกรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 กรอกแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ตัวอย่างคำถามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

                                                 ----------------------------------------

 กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 กรอกผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รวมแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Excel)

 กรอกผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รวมแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Excel)
ตัวอย่างคำถามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285140
เบอร์ภายใน 271, 351

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

202947

Your IP: 3.235.195.196
2023-02-04 16:08

Award66 

 ท่านสามารถเลือกหัวข้อ การรายงาน การดาวน์โหลดเอกสารของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

sample08 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ และแบบฟอร์มใบสมัครเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566
sample08 เอกสารประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
sample08  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570
sample08 รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มหมายเลข 1 )
sample08 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มหมายเลข 2)
sample08แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565