สถิติผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2565 
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2564
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2560
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2559
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2558
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2557 ll ไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 ll ไตรมาสที่ 3 ll ไตรมาสที่ 4
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2556 ll ไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 ll ไตรมาสที่ 3 ll ไตรมาสที่ 4