วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร เข้าร่วมงานตลาดนัดการกุศล Happy CG &  Happy CSR.

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมทักษะอาชีพเกษตรกร” ณ ห้องประชุม 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการนี้มีกำหนดจัดอบรมในวันที่ 11, 15 และ 22 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชหลังนา ปี 2565/66

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีอุปสมบทนายพรพรหม วัฒนวาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)