วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรการบริหารต้นทุนสินค้าเพื่อการเเปรรูป (สินค้าข้าว) รุ่นที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom)

วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคใต้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นำโดย นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และบุคลากรกองฯ รณรงค์บริโภคนม เนื่องใน "วันดื่มนมโลก" หรือ "World Milk Day" ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนม ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลายเมนู”

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคตะวันตก ณ ที่พักริมหาดบ้านลุงมวล อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)