วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ รุ่นที่ 3 - 4 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 – 2 

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าแปรรูป รุ่นที่ 1 (สินค้าพืช)และรุ่นที่ 2 (สินค้าประมงและปศุสัตว์) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันดื่มนมโลก “World Milk Day” โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)