วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบประกาศนียบัตร

วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ บ้านนาต้นจั่นโฮมสเตย์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนมทั้งระบบในสถาบันเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)