วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบหมายให้นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและลำปาง

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้นำผลไม้ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)