วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสันทาน สีสา  ผู้อำนวยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ บริเวณร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (พระปิ่นเกล้า) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

วันที่ 14 กันยายน 2565 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายนายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคกลางและคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ร่วมสนับสนุนกระจายผลผลิตลำไยคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคผ่านเครือข่ายสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)