วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยนายสุวิช น้อยอิ่ม สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และนางสาวชัญญา จงทัน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2565 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)