วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ เป็นวิทยากรอภิปรายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคตะวันตก 8 จังหวัด

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ณ โรงแรมเดอะ ลอฟต์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดย นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางสาวชัญญา จงทัน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ และผู้แทนกลุ่มงาน ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)