สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
  

รายการ        จำนวน        หน่วย
1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา           1       เครื่อง
2. กล้องถ่ายภาพแบบเคลื่อนไหว           6         ตัว
3. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล           5         ตัว
4. เครื่องขยายเสียง            6         ชุด
5. ไมโครโฟน (ไมค์สาย)           11         ตัว
6. ไมค์ลอย           4        ชุด
7. ไมค์ Wireless           3        ชุด
8. ชุด OB Switching           1        ชุด
9. TV LED 40 นิ้ว           7      เครื่อง
10. โปรเจคเตอร์           7      เครื่อง
11. เครื่องฉายกลับหัว           1      เครื่อง
12. ลำโพงพร้อมเครื่องขยายในตัว             2        ชุด