8 พฤศจิกายน 2565 นายพิษณุ พินรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำโครงการส่งความสุขมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการให้บริการห้องพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนสำนักฯ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร