นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 เพื่อไปทอดถวาย ณ วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565