สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒
352 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ : 0 2914 5771
โทรสาร : 0 2540 7203 (ระบบอัตโนมัติ)

website : http://office.cpd.go.th/area2/
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 แผนที่ตั้งรูปภาพ

 

แผนที่ตั้ง Google Map


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ::

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 2914 5771 ต่อ 0 
- กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 0 2914 5771 ต่อ 112, 114 หรือ ต่อ 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ โทร. 0 2914 5771 ต่อ 150 หรือ ต่อ 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โทร. 0 2914 5771 ต่อ 122, 123 หรือ ต่อ 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 โทร. 0 2914 5771 ต่อ 309, 311 หรือ ต่อ 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป   
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2 โทร. 0 2914 5771 ต่อ 206, 208 หรือ ต่อ 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 3 โทร. 0 2914 5771 ต่อ 302, 303 หรือ ต่อ 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 4 โทร. 0 2914 5771 ต่อ 312, 314 หรือ ต่อ 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 5 โทร. 0 2914 5771 ต่อ 302, 303 หรือ ต่อ 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โทร. 0 2914 5412 ต่อ 122, 123 หรือ ต่อ 0 ฝ่ายบริหารทั่วไป

FAX Auto : 0 2540 7203