สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ไม่มีสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ