ข้าราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร  สังข์สุวรรณ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 145

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

- ยังไม่มีคำสั่งมอบหมายงาน -

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชีรา  ประวิง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 145

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ดิทโต้ กรุ๊ป จำกัด

2.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

3.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำกัด

4.  สหกรณ์ออมทรัพย์สยามสไมล์ จำกัด

5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ไรเดอร์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

6.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด

7.  สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยคลองบางบัว จำกัด

8.  สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบ้านบางเขน  จำกัด

9.  สหกรณ์ไทยแลนด์แท็กซี่ จำกัด

10.สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด

11.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็ม บี ซี จำกัด

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรภี  หลัดเกลี้ยง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 206

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายธนภัทร  คำชมภู

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 208

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

* ยังไม่มีคำสั่งมอบหมาย *

 

 

พนักงานราชการ

   

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชยา  พรหมเสนา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 208

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : - ว่าง -

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 208

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -