ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายณรงค์พล พัฒนศรี ผอ.กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงการศึกษาดูงานและติดตามประเมินผลสหกรณ์ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การติดตามหนี้ผิดนัดชำระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์" 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 
ประจำปี 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561