ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 
ประจำปี 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารธุรกิจสหกรณ์ และการเงินสหกรณ์ "

โครงการศึกษาดูงานและติดตามประเมินผลสหกรณ์ที่กู้งเินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

อุ่นไอรักฯ เนรมิตรดอกไม้บานสะพรั่ง-ชวนแต่งชุดไทยร่วมงาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง