ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

อุ่นไอรักฯ เนรมิตรดอกไม้บานสะพรั่ง-ชวนแต่งชุดไทยร่วมงาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง

โครงการศึกษาดูงานและติดตามประเมินผลสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารธุรกิจสหกรณ์ และการเงินสหกรณ์ "