โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม"

รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมบียอนด์สวีท  กทม.

DSCF2524    DSCF2678

รุ่นที่ 2 วันที่ 16 - 18 มกราคม 2560  ณ ชวาลันรีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม

DSCF2510   DSCF2535