การประชุมและศึกษาดูงานที่ Fonterra Cooperative Group ประเทศนิวซีแลนด์

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์) และคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลผลิตของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์กับคณะผู้แทนของ Fonterra Cooperative Group ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจโคนมใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อรับฟังการบรรยายและซักถามการดำเนินงานขององค์กรสร้างประโยชน์และรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกผู้ถือหุ้น ร่วมกับทีมงานฝ่ายกลยุทธ์ทางการตลาดและการค้าของสหกรณ์ โดย Fonterra มีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมมากที่สุดในโลก และสินค้าส่งออกหลักของ Fonterra คือ นมผงที่โรงงานในต่างประเทศใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมชนิดต่าง ๆ มีตลาดหลักที่สำคัญคือ ประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทีมงาน Fonterra พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกิด economy of scale ในการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล จากนั้น ก็ให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการตอบข้อซักถาม รวมกว่า 3 ชั่วโมง

 

 

 

.