• New Year 2565
  • cpd64
  • ภาพสไลด์กระเช้าปีใหม่
  • ภาพสไลด์ iTA
  • ภาพหน้าเว็บ

      

      

ข่าวประชาสัมพันธ์

   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการเกษตร "ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยประจำปี 2565"

   สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ระหว่างวันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564

   การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) /แก้ไขหนังสือเวียน ว.1153 

   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมอบทุนบางส่วน (Partial AIT Scholarship) สนับสนุนค่าหน่วยกิต (Tuition fee) แก่บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว 

   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2565

   ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2565

 

 

                                                                                                                                                       อ่านทั้งหมด>>