1 2 3
ร่างกายคือ UI ได้ยินแบบเติมเต็ม มือใหม่ตลอดเวลา
4 5 6 
ถ่ายทอดทางโซเชียล โฆษณาอัจฉริยะ สื่อสารน่าขนลุก
   7 8 9
สังคมต้องการพัก รูปถ่ายคือห้องที่เข้าไปได้ ถนนขึ้นไปอยู่บนอากาศ
10              

อนาคตการชาร์จ