ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอาทิตย์ สุกเหลือ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0-2282-3210
โทรศัพท์มือถือ : 081-317-0814
เบอร์ภายใน : 601
เบอร์แฟ็กซ์ : 0-2281-0004