กลุ่มพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง

IMG 65841

(ว่าง)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง

 

IMG 65841

(ว่าง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

 

นายนพดล  ไผ่รอด

 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

IMG 65841

(ว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

IMG 65841

(ว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา