ข้อมูลงบประมาณ
ที่  รายละเอียด PDF
1  ปีงบประมาณ 2560  
2  ปีงบประมาณ 2559
3  ปีงบประมาณ 2558
4  ปีงบประมาณ 2557
5  ปีงบประมาณ 2556
6  ปีงบประมาณ 2555
7  ปีงบประมาณ 2554


ศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2281-8621,0-2281-5519 และ 0-2281-1900 , 0-2282-2922 ต่อ 609,610
โทรสาร 0-2281-0004 , 0-2281-8621