แผนปฏิบัติงานประจำปี
ที่ รายละเอียด PDF
1  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
2  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
 
3  แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559

 

  

ผลการปฏิบัติงานประจำปี
ที่ รายละเอียด PDF
1  ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
2  ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
 
3  ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558

ศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2281-8621,0-2281-5519 และ 0-2281-1900 , 0-2282-2922 ต่อ 609,610
โทรสาร 0-2281-0004 , 0-2281-8621