ปี พ.ศ. 2565  

แนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

 แบบรายงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
      แบบ ซป.1 / ซป.2
      แบบ ซป.3
      แบบ ซป.4

 รายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม 2565
      รายงานยอดขายประจำเดือนพฤษภาคม
      สรุปผลการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตกับร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

 


 

ปี พ.ศ. 2564  

แนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 5 แห่ง

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหารเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
   

 


 

ปี พ.ศ. 2563  

แนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 10 แห่ง
      สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด
      สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
      ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด
      สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พังงา จำกัด
      ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด
      สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
      ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด
      สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด
      สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
      ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


 

ปี พ.ศ. 2562  

 บัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่อง EDC สำหรับสหกรณ์
      คำแนะนำบัตร Co-Op 
      ร่างคำแนะนำกรมส่งเสริมสหกรณ์
      ร่างระเบียบบัตร Co-Op

แบบประเมินตนเองเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ