ปี พ.ศ.2565


template upgrd icon แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565

 

 

 ปี พ.ศ.2564

 

template upgrd icon แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
template upgrd icon แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564
template upgrd icon ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์
     ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  
template upgrd iconประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564
template upgrd iconประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
template upgrd iconรายงานผลการดำเนินงานการประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564  

 

 

 

ปี พ.ศ.2563

template upgrd icon แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563
template upgrd icon
 แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
template upgrd icon Power Point video Conference แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563 
template upgrd iconประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563  

 

 

ปี พ.ศ.2562

template upgrd icon ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562