วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563

HeadWeb01

รางวัลเลิศรัฐ

2563

พ.ศ. ประเภทรางวัล ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน

ตัวอย่าง
ใบสมัคร

2562 การพัฒนาการบริการ ดี

อาราบีก้าตกเขียวสู่แบรนด์
“ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 dowload02
2560 การพัฒนาการบริการ ดี ทุเรียนออนไลน์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

dowload02
2560

พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ชดเชย -

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร


dowload02
2559 การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ดีเด่น ฝ่าวิกฤตปลดหนี้ ด้วยวิถีสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร หนองหญ้าไซ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 dowload02
2558 การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ดี ระบบการส่งเสริมการสหกรณ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กรสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
 dowload02
2558

บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ดี

Seed for grain by Cooperative movement

นิคมสหกรณ์แม่สอดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

 dowload02
2557

ภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

ดีเด่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยระบบ CPS

ศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์

 dowload02
2557

ภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

ดี การส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  dowload02
2556 บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ดี

การเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลก โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง

นิคมสหกรณ์สวรรคโลกสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

 
dowload02
2556

ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ดี -

กรมส่งเสริมสหกรณ์
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

dowload02

      

 

6781086440307
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 pic krp somsak

สมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell01  : 02-6285148 ภายใน 556      
 fax01  : 02-6285140                           
 tell003  :  081-8091349   
                  
                 


ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

071422

Your IP: 18.232.38.214
2020-05-27 15:24