สถิติผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2560

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2559

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2558

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2557 ll ไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 ll ไตรมาสที่ 3 ll ไตรมาสที่ 4

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2556 ll ไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 ll ไตรมาสที่ 3 ll ไตรมาสที่ 4