สถิติผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2564
 
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563
 
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562
 
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561
 
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2560
 
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2559
 
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2558
 
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2557 ll ไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 ll ไตรมาสที่ 3 ll ไตรมาสที่ 4
 
bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2556 ll ไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 ll ไตรมาสที่ 3 ll ไตรมาสที่ 4