สถิติผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2560

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2559

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2558

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2557 ll ไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 ll ไตรมาสที่ 3 ll ไตรมาสที่ 4

bullet blue arrowสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2556 ll ไตรมาสที่ 1 กับ ไตรมาสที่ 2 ll ไตรมาสที่ 3 ll ไตรมาสที่ 4