ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

bullet blue arrowบทความ อ.55/2564 คัดค้านการเปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

bullet blue arrowบทความ อ.54/2564 ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

bullet blue arrowบทความ อ.53/2564 ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกหนี้

bullet blue arrowบทความ อ.52/2564 ข้อมูลประวัติการเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักร

bullet blue arrowบทความ อ.51/2564 อยากรู้ผลตรวจปัสสาวะของตัวเอง

bullet blue arrowบทความ อ. 50/2564 พักการศึกษาผมทำไม

bullet blue arrowบทความ อ. 49/2564 ที่ราชพัสดุ

bullet blue arrowบทความ อ. 48/2564 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

bullet blue arrowบทความ อ. 47/2564 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

bullet blue arrowบทความ อ. 46/2564 สงสัยคะแนนของลูก

bullet blue arrowบทความ อ.45/2564 ขอวิดีโอจัดงาน

bullet blue arrowบทความ อ.44/2564 ผมคับข้องใจครับ

bullet blue arrowบทความ อ.43/2564 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์

bullet blue arrowบทความ อ.42/2564 ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ?

bullet blue arrowบทความ อ.41/2564 ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ

bullet blue arrowบทความ อ. 40/2564 ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง

bullet blue arrowบทความ อ. 39/2564 กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ

bullet blue arrowบทความ อ. 38/2564 ข้อมูลประกันสังคม

bullet blue arrowบทความ อ. 37/2564 ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา

bullet blue arrowบทความ อ. 36/2564 ขอประเมินใหม่นะ

bullet blue arrowบทความ อ.35/2564 เอกสารลับ เปิดได้มั้ย

bullet blue arrowบทความ อ.34/2564 บัตรผีหรือเปล่า

bullet blue arrowบทความ อ.33/2564 ทำไมสั่งไม่ฟ้อง

bullet blue arrowบทความ อ.32/2564 ค่าปรับไปไหน

bullet blue arrowบทความ อ.31/2564 เสียภาษีเท่าไหร่

bullet blue arrowบทความ อ. 30/2564 ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว

bullet blue arrowบทความ อ. 29/2564 รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน

bullet blue arrowบทความ อ. 28/2564 อยากได้เอกสารในสำนวนคดี

bullet blue arrowบทความ อ. 27/2564 ใครพิจารณาเรื่องของผม

bullet blue arrowบทความ อ. 26/2564 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย 

bullet blue arrowบทความ อ. 25/2564 เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

bullet blue arrow บทความ อ. 24/2564 ขอลบประวัติอาชญากร

bullet blue arrow บทความ อ. 23/2564 ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน

bullet blue arrow บทความ อ. 22/2564 เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า

bullet blue arrow บทความ อ. 21/2564 ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย

bullet blue arrow บทความ อ. 20/2564 มีจรรยาบรรณหรือเปล่า

bullet blue arrow บทความ อ. 19/2564 เงินบริจาคอยู่ไหน

bullet blue arrow บทความ อ. 18/2564 มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้

bullet blue arrow บทความ อ. 17/2564 ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้

bullet blue arrow บทความ อ. 16/2564 ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ

bullet blue arrow บทความ อ. 15/2564 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

bullet blue arrow บทความ อ. 14/2564 ความเห็นพนักงานสอบสวน

bullet blue arrow บทความ อ. 13/2564 ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า

bullet blue arrow บทความ อ. 12/2564 ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ

bullet blue arrow บทความ อ. 11/2564 เอาสามีไปใช้ฟรี ๆ ไม่ได้นะ

bullet blue arrow บทความ อ. 10/2564 แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด

bullet blue arrow บทความ อ. 9/2564 ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร

bullet blue arrow บทความ อ. 8/2564 ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า

bullet blue arrow บทความ อ. 7/2564 ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น

bullet blue arrow บทความ อ. 6/2564 เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ

bullet blue arrow บทความ อ. 5/2564 ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากจะรู้

bullet blue arrowบทความ อ. 4/2564 ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า

bullet blue arrow บทความ อ. 3/2564 ปลดผมจากตำแหน่งทำไม

bullet blue arrow บทความ อ. 2/2564 ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย

bullet blue arrow บทความ อ. 1/2564 นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า