กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ยินดีต้อนรับ

PRO 2561

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)


     check list1 ผลการดำเนินงาน

 NEWOutputSummary

หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมจนถึงไตรมาสที่ 3

 

    forum new  ข่าวประชาสัมพันธ์

  top seller iconแจ้งปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ผู้เข้าชมอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเนื้อหาได้ top seller icon

 top seller iconเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมดย้ายจากข่าวประชาสัมพันธ์ไปที่ Download กรุณาเลือก "Download" บนแถบเมนูด้านบน และเลือก "เอกสารดาวน์โหลด" top seller icon

 

 

 

    topic2 13 ภาพข่าวกิจกรรม กพก.
 
d32703e4d6167ce27e1a9881230505a2 XL

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้ติดตามและคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมการแปรรูปต้นกัญชง (Hemp) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ทั้งเครื่องนุ่งห่ม สินค้าตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ชมการสาธิตการผลิตเส้นใยกัญชง การถักทอเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชง ณ สหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์พบพระ จำกัด

อ่านต่อ>>

 

 1d1408e4e294e66373eaa690c4062382 XL

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เยี่ยมชมการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเดิมทำไร่ข้าวโพด  
เป็นหลัก

อ่านต่อ>>