วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีด้วย พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร