วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาบันทึกเทปสื่อการสอนออนไลน์ “รายการ สหกรณ์ออนไลน์ By ลุงกุ้ง” โดยมีนายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องสตูดิโอ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามผลงานดี ๆ เรื่องราว ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ที่มาพร้อมความสนุกสนาน จากลุงกุ้ง ผ่านช่องทาง Youtube Facebook และเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ได้เร็ว ๆ นี้