วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีด้วย พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร