วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสันทาน สีสา เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ พร้อมมอบทิศทางการดำเนินงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร