นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัยผู้อำนวยการกองคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เพื่อตรวจพื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างเครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม โดยสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ในการสร้างเครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม ขนาด 500 ตัน ต่อวัน จำนวน 1 แห่ง โดยประธานคณะทำงาน ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด