iconnn3 งานเกษตร 800 X 600pt (แนวนอน) .AI 
iconnn3ไฟล์โปสเตอร์ธงไตรรงค์ ไฟล์ .AI  และ ไฟล์.JPEG
iconnn3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมตลาดสินค้าเมืองลับแล  
iconnn3 ก้าวที่ 101 ปี สหกรณ์ไทย

iconnn3 สหกรณ๋องค์กรสู้วิกฤติ 
iconnn3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในโอกาสสตมวาร (100 วัน) ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  
iconnn3 รูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)
iconnn3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต 30 ธันวาคม 2559  (ไฟล์.ai)   (ไฟล์.jpg) 
iconnn3 ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสพระราชทานพระบรมวโรกาสให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ จำนวน 12 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (ไฟล์.ai)   (ไฟล์.jpg) 
iconnn3 LOGO กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ไฟล์.ai) 
iconnn3 ไวนิลสื่่อการเรียนรู้ประจำ ศพก. ปี 60  (แนวนอน ขนาด 90 cm x 180 cm) (แนวตั้ง ขนาด 90 cm x 200 cm)
iconnn3 Power point งานริเริ่มใหม่ปี 2560   
iconnn3 Power Point การรับ - จ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์   
iconnn3 Power Point การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน