วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอกจำนง จันพร และคณะจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร จำกัด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกจำนง จันพร และคณะจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร จำกัด

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 8 (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร รุ่นที่ 1)

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แสนสิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พลเอกจำนง จันพร และคณะจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร จำกัด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 9 (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร รุ่นที่ 2)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” รุ่นที่ 6